Daniel Asplund´s Åkeri AB

Trädfällning

Sektionsfällning är ett praktiskt och ekonomiskt sätt att ta bort träd som skulle vara svåra eller farliga att fälla på ett traditionellt sätt. Träden plockas bit för bit, uppifrån med en gripsåg. På så sätt är det ingen fara för närliggande hus eller träd.

Räckvidden på kranen är 26 meter.

Vill kunden bli av med ris och stam kan vi ombesörja även det. Eftersom samma fordon både kan plocka ner och transportera bort allt material, blir det en bra och kostnadseffektiv lösning.

Allt material lämnas till avfallsstationer där det tas om hand på bästa sätt. Ris och stam blir till flis och kompost.

 

 

Trädarbeten vi utför:

  • Trädfällning med gripsåg
  • Bortforsling av ris och stam
  • Stubbfräsning
  • Samarbetar med utbildade arborister vid förfrågan